Zakelijke verzekeringen

Bedrijfsrisico’s

Als ondernemer maakt u gebruik van o.a. een bedrijfspand, inventaris, personeel, bedrijfsdata en werkmaterieel. Als u hierover een tijd niet kunt beschikken wegens schade heeft dit impact op uw bedrijfsvoering. En wat gebeurt er als u zelf tijdelijk niet kunt werken? Zaken die door alledaagse gebeurtenissen (tijdeljk) weg kunnen vallen, verloren kunnen gaan of schade waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Een aantal risico’s kunt u verzekeren zodat u bij schade snel uw bedrijfsvoering weer kunt voortzetten. Wij adviseren en ontzorgen u in het vinden van de verzekeringsoplossing voor de bedrijfsrisico’s die er voor u toe doen.

BEDRIJFSPAND

Bij het verzekeren van uw bedrijfspand wordt er o.a. gekeken naar de constructie van het pand, de aard van het werk en het materiaal waarmee gewerkt wordt. Eisen die gesteld worden aan veiligheid en preventie veranderen regelmatig. Wij adviseren u in de best passende verzekeringen en ontzorgen u door jaarlijks te inventariseren of er sprake is van wijzigingen in uw bedrijfsrisico’s die extra brand- of beveiligingsmaatregelen of een aanpassing in uw verzekering vereisen.

GOEDEREN EN INVENTARIS

De inventaris van een bedrijf bestaat o.a. uit inrichting zoals bureaus, stoelen, bedrijfsvoorraden, computers en ook machines ten behoeve van productie. Bij het (deels) verloren gaan van uw inventaris, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw bedrijfsvoering weer kunt voortzetten. De financiële impact kan groot zijn en zelfs ten koste gaan van uw onderneming als u langere tijd onthand blijft. Wij zorgen ervoor dat uw inventaris voldoende is verzekerd en dat u snel geholpen wordt in het beperken van vervolgschade.

BEDRIJFSSCHADE

Als er zich een wat grotere schade voordoet komt het in 99% van de gevallen het bedrijfsproces tot stilstand. De inkomsten vallen weg maar de kosten blijven doorlopen. Wist u dat bijna 50% van de bedrijven die een grote schade hebben gehad binnen twee jaar failliet is? Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen dit risico. De periode dat u alles weer op de rit heeft verschilt van bedrijf tot bedrijf. Dit kan van enkele weken tot enkele jaren lopen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

WERKMATERIEEL

Het werkmaterieel waarmee u uw werkzaamheden uitoefent betreffen vaak machines en werktuigen zoals tractors, heftrucks en graafmachines. U bent als werkgever wettelijk aansprakelijk voor schade aangebracht door gemotoriseerd werkmaterieel. Ondanks werk-afspraken en goede beveiligingsregels gaat het soms toch mis en onstaat schade. Met de werkmaterieelverzekering bent u verzekerd tegen schade die medewerkers veroorzaken met het werkmaterieel. Aan eigendommen van anderen of verwonding, ziekte of overlijden van personen.  Ook de schade aan eigen materieel kan worden verzekerd.

ARBEIDSONGSCHIKTHEID

U bent de drijvende kracht achter uw onderneming. Wat gebeurt er als u langere tijd uitvalt? Heeft u goede vervanging bij langdurige uitval? Wat is het  moment dat u uw onderneming moet staken omdat u zelf niet kunt werken? En wat betekent verlies van inkomen voor uw privé situatie? Zaken waar u misschien niet graag over nadenkt maar die wel heel cruciaal kunnen zijn als het gebeurt. Wij adviseren u graag met het verzekeren van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid waarmee een langere periode financieel kunt overbruggen als u niet kunt werken.

BEDRIJFSGEVOELIGE DATA

Iedere ondernemer die persoonsgegevens verzamelt of bewerkt is verantwoordelijk voor die gegevens (data). Een goede beveiliging van die data is een eerste noodzakelijke stap om het een datalek of gegevensdiefstal te beperken. Een cyberverzekering dekt een deel van de financiële gevolgen wanneer u door een datalek, een virus, een hack of een andersoortige cyberaanval schade heeft. De dekking geldt zowel voor uw eigen kosten als de schade van derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Wij adviseren u graag over mogelijkheden.

BEDRIJFS- EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Verharding van de maatschappij, sterk toegenomen claimgedrag en aanscherping van de rechtspraak verhogen het risico op het risico van aansprakelijkheid. Welke aansprakelijkheidsverzekering moet er worden afgesloten om uw risico’s optimaal af te dekken Bedrijfs-aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid? Wij adviseren u bij de keuze van de best passende verzekeringsdekking op basis van een grondige risicoanalyse.

WAGENPARK

naast de wettelijke verplichting voor aansprakelijkheid van uw motorrijtuigen, is het zeer zeker ook zinvol om het voortuig en zijn lading te verzekeren. Ook als personeel in uw voertuigen rijdt ontstaat een bijzondere vorm van aansprakelijkheid. Of het nu gaat om een bestelbus of 35 vrachtauto’s, wij zorgen elke keer voor maatwerk.

PERSONEEL

Het succes van uw bedrijf wordt gevormd door de inzet van uw personeel. Onverwachte uitval zoals kort en incidenteel ziekteverzuim kan vaak goed worden opgevangen. De kosten die gemoeid gaan met langdurig of zeer frequent ziekteverzuim kunnen echter flink oplopen. Uw werknemers kunnen ook onbedoeld schade aanrichten bij derden tijdens uitoefening van hun werk. U bent als werkgever aansprakelijk voor deze schade. Wij brengen samen met u de risico’s in kaart en zorgen voor een passende verzekering voor de risico’s die er voor uw bedrijf toe doen.