Werkwijze


Euregio Assurantie Advies is niet gebonden aan een verzekeringsmaatschappij. Wij selecteren jaarlijks enkele voorkeurmaatschappijen, die allemaal hun eigen kenmerken hebben. Wij adviseren u graag welke maatschappij het beste bij u past.

Wet FinanciŽle Dienstverlening
Vanaf 1 januari 2006 is de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd) van kracht geworden. De Wfd bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiŽle producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven. De wet stelt eisen aan financiŽle dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiŽle zekerheid, transparantie en zorgplicht.

De werkzaamheden van Euregio vallen onder de Wet FinanciŽle Dienstverlening. De Autoriteit FinanciŽle Markten is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de Wfd.

Meer informatie over Euregio Assurantie Advies vind u in onze dienstenwijzer.

Bel of E-mail ons voor een afspraak.
U kunt er alleen maar beter van worden!