Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze internetsite en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwijzen u tevens naar onze Gedragscode Informatievestrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI).